МОИ ПУБЛИКААЦИИ


Акварелна Библия - въведение
Връзка към статията


Есета, статии в Литернет
Връзка към статията


Слово за Словото; статия в ArtWay.eu
Връзка към статията


Статия за българския художник Марго
Връзка към статията


Статия в Литературни Балкани за българския художник Иван Георгиев - Рембранда, бр.18, 2010, стр.237-242
Връзка към статията


Статия в списания ЕК, бр.5, 2008, p.31-33
Връзка към статията


Новата балканска библейска живопис като откровение и мястото ѝ в съвременната европейска култура; статия в pravoslavie.bg по повод изложбата на Балканската икона, представена в криптата на катедралата „Св. Александър Невски“, София, март 2008 г.
Връзка към статията


Статия за българския художник Любомир Савинов
Връзка към статията


Статия в Литературни Балкани, бр.1, 2005, стр.304-311
Връзка към статията


Статия в интернет-сайта "Въпреки" за изложбата на Любомир Савинов
Връзка към статията


Статия в списание Мирна бр.7, 1998 г.
Връзка към статията