НАПИСАНО ПО МОИ КАРИНИ


"Намерената овца", стихотворение от Стивън Уингейт, писател, САЩ
Връзка към стихотворението


"Свободно падане", стихотворение от Боряна Матеева, кинокритик, България; по картината "Падащо създание"
Връзка към стихотворението


Писмо от Стивън Хъмфриз, САЩ
Връзка към писмото