За страданията на Христос може да научите от Библията.

Но, въпреки това, трябва да ги преживеете сами.

Самите вие да видите, самите вие да преживеете…

самите вие да бъдете разпнати, това е, което има значение…

иначе сте просто един дърдорко, глупав дърдорко.

Ото Дикс, 1963